AKTUALIZACJA ZASAD ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo

Publikujemy AKTUALNE I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO w projekcie „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” wraz z załącznikami.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Zespół Projektu

FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE:

Zasady rozliczania wsparcia pomostowego – aktualizacja

Załącznik nr 1 Zestawienie poniesionych wydatków – aktualizacja

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego – bez zmian

Załącznik nr 3 Opis księgowy dokumentu – aktualizacja

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku