AKTUALIZACJA. Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Celem usprawnienia procedury rozliczania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości udzielonych w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” publikujemy zaktualizowane „Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Zmiana wyżej wskazanego dokumentu dotyczy załącznika numer 1.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Zasady wydatkowania-dotacja [wersja z 22.08.2022 r.].pdf

Załącznik nr 1 Oświadczenie używany środek trwały [wersja z 22.08.2022-r.].docx

Załącznik nr 2 Zestawienie wydatków-dotacja.xlsx

Załącznik nr 3 Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem.docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku