CENTRUM MASAŻU I PROFILAKTYKI W SKIERBIESZOWIE – WŁAŚCICIEL I OFERTA FIRMY

Szanowni Państwo

Przedstawiamy dodatkowo ofertę oraz informacje o właścicielu firmy CENTRUM MASAŻU I PROFILAKTYKI W SKIERBIESZOWIE.

TELEFON DO KONTAKTU: 794 732 051

E-MAIL: centrum_mip922@op.pl

CENTRUM MASAŻU I PROFILAKTYKI W SKIERBIESZOWIE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku