Finansowe wsparcie pomostowe. Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia udzielanego finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” wraz z załącznikami. Dokument będzie służył Państwu jako instrukcja rozliczania finansowego wsparcia pomostowego.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe przeanalizowanie i wykorzystanie zamieszczonych zasad, załączników – celem prawidłowego rozliczania otrzymanego finansowego wsparcia pomostowego.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Zasady wydatkowania-pomostowe.pdf

Załącznik nr 1 Zestawienie poniesionych wydatków-pomostowe-wzór.xlsx

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego-wzór.docx

Załącznik nr 3 Opis księgowy dokumentu-wzór.docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku