FORMULARZE ZMIAN – WZORY. Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi pytaniami, wnioskami o zmiany wydatków w biznesplanach, publikujemy wzory formularzy wprowadzania zmian do biznesplanu i finansowego wsparcia pomostowego.

Od dnia 25.08.2022 r. jeżeli zamierzacie Państwo wnioskować o zmiany uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy w odniesieniu do proponowanych przez Państwa zmian w biznesplanie lub finansowym wsparciu pomostowym.

Formularze usprawnią członkom Zespołu Projektowego procedury weryfikacji proponowanych przez Państwa zmian.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Formularz zmian-dotacja-wzór.docx

Formularz zmian-pomostowe-wzór.docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku