Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywnym/negatywnym) w procedurze oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywnym/negatywnym) w procedurze oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych naboru zgłoszeń do udziału w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” – korekta.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Lista wynik pozytywny/negatywny – korekta

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku