Lista kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywnym/negatywnym) w procedurze oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku (pozytywnym/negatywnym) w procedurze oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych – rekrutacja uzupełniająca – naboru zgłoszeń do udziału w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

lista-wynik-pozytywny_negatywny_pdf

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku