Lista osób zakwalifikowanych i rezerwowych – rekrutacja uzupełniająca 2. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych i rezerwowych w ramach rekrutacji uzupełniającej nr 2 projektu pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Z uwagi na rezygnację osób, które były już uczestnikami projektu – Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie osób z listy rezerwowej opublikowanej na stronie projektu w dniu 28 lipca 2022 r.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

zakwalifikowani_aktualizacja.pdf

rezerwowi_aktualizacja.pdf

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku