Obowiązujący wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Poniżej zamieszczamy zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WL (IZ), której funkcję pełni Zarząd Województwa Lubelskiego obowiązujący wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ich aktualną wersją.

Wskazane dokumenty udostępniamy dodatkowo w zakładce „Dokumenty do pobrania” – oznaczone: [wersja z 01.08.2022 r.]

Zespół Projektu

Załącznik nr 5 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego [wersja z 01.08.2022].docx

Załącznik nr 12 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego [wersja z 01.08.2022].docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku