Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczestników – rekrutacja uzupełniająca

Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o. ogłasza dodatkowy nabór zgłoszeń osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

Ogłaszany nabór będzie trwał od 31 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. Zgłoszenia będą rejestrowane według kolejności ich przedłożenia i opatrywane datą wpływu do organizatora naboru, którym jest SIL Sp. z o.o.

W szczególności do składania dokumentów zapraszamy kobiety.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku