Organizacja pracy biura

Informujemy o pracy zdalnej biura w dniach 3-4 lutego oraz 11 lutego 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i za pośrednictwem e-mail.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku