Organizacja pracy biura

W dniu 4 marca 2022 r. (piątek) biuro projektu będzie nieczynne.

Realizujemy w tym dniu wizyty monitoringowe prowadzonych działalności uruchomionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w związku z realizacją przez SIL Sp. z o.o. projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy o dofinansowanie projektu: 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00.

Osoby wybierające się w tym dniu do Biura proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się na inny termin.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku