Podziękowania

Z dniem 10 lutego 2022 r. nastąpi zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, członkom zespołu projektowego oraz Partnerom za 2 lata ciekawych i inspirujących spotkań, rozmów i wyzwań.

W okresie tym udało nam się, pomimo funkcjonowania w sytuacji pandemicznej, objąć wsparciem szkoleniowym i doradczym oraz dofinansować działalność gospodarczą 80 uczestników w ramach projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nawiązać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku, wypracować i wdrożyć strategię oceny postępu prowadzonych działalności, pozyskać dofinansowanie na uruchomienie drugiej edycji projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w realizacji doniosłych zamierzeń. Uczestnikom projektu życzę sukcesów w obszarze prowadzonych działalności oraz odwagi do mierzenia się z codziennością. Ciągłość projektu oraz dostępność biura jest zapewniona.

Na Państwa telefony oraz maile odpowiada pracownik biura, Pani Renata Kruszyńska.

Z serdecznościami – dr Katarzyna Ziomek-Michalak

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku