Środki na działalność w 2022

Dokumenty projektowe „Świdnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 2” oczekują na zatwierdzenie Instytucji Zarządzającej. Niezwłocznie po ich akceptacji opublikujemy je na naszej stronie i ogłosimy rekrutację do projektu.

Prosimy o czujność. Czekamy z niecierpliwością.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku