Unieważnienie zapytań ofertowych na usługi szkoleniowe

Informujemy, iż na podstawie zapisów zawartych w zapytaniach ofertowych (II. Postanowienia Ogólne punkt 4) ogłoszonych w dniu 08.02.2022r. Zamawiający unieważnił postępowania.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku