WAŻNE – ROZLICZANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. PROJEKT „ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2”

Szanowni Państwo

Na etapie okresowego rozliczenia projektu otrzymaliśmy zdecydowane wytyczne od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Zarządu Województwa Lubelskiego) odnośnie do rozliczania udzielonego uczestnikom projektu finansowego wsparcia pomostowego i będąc realizatorem projektu zobligowany jesteśmy do ich stosowania.

Uczestnicy projektu wydatkują w całości kwotę wypłacanej miesięcznie transzy finansowego wsparcia pomostowego, w przypadku przedłożenia dokumentów rozliczeniowych na kwotę niższą – dokonują zwrotu niewykorzystanego lub niezakwalifikowanego finansowego wsparcia pomostowego na konto projektu lub mają pomniejszoną kolejną transzę o kwotę niewykorzystanego lub niezakwalifikowanego finansowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent uprzejmie informuje, iż uczestnicy projektu którzy nie złożą dokumentów rozliczeniowych obejmujących całość wypłaconej miesięcznie kwoty finansowego wsparcia pomostowego będą wzywani do zwrotu niewykorzystanych lub niezakwalifikowanych środków finansowych wsparcia pomostowego po weryfikacji danego okresu rozliczeniowego.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku