Wsparcie pomostowe

Potwierdzenie

Warunkiem otrzymania wsparcia w kolejnym miesiącu jest opłacenie składki ZUS (przelewem z konta firmowego) i niezwłoczne przesłanie potwierdzenia w formie pdf na adres: swidnicki.inkubator.lotniczy@gmail.com

Terminy przesyłania potwierdzeń:
– do 10. dnia miesiąca – przelew wsparcia pomostowego nastąpi w połowie miesiąca
– do 25. dnia miesiąca – przelew ostatniego dnia miesiąca

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku