Wyniki naboru

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

101/2019
106/2019
109/2019
112/2019
115/2019
117/2019
118/2019
122/2019
123/2019
124/2019
125/2019
126/2019
129/2019
130/2019
131/2019
134/2019
135/2019
136/2019
138/2019
139/2019
141/2019
145/2019
147/2019
151/2019
152/2019
153/2019
155/2019
156/2019
157/2019
158/2019
160/2019
161/2019
164/2019
165/2019
166/2019
167/2019
169/2019
170/2019
171/2019
173/2019
174/2019
175/2019
176/2019
177/2019
178/2019
Aktualności dla
Aktualności
Inne
:

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku