Wyniki naboru

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach  projektu pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

002/2019
010/2019
011/2019
012/2019
013/2019
015/2019
016/2019
020/2019
024/2019
028/2019
033/2019
042/2019

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku