Wyniki naboru

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

115/2019
156/2019
147/2019
129/2019
123/2019
175/2019
117/2019
138/2019
160/2019
170/2019
126/2019
130/2019
136/2019
155/2019

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku