Wyniki naboru uzupełniającego – 11.02.2021

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

303/2021
304/2021
309/2021
308/2021
321/2021

Lista rezerwowa:

301/2021
316/2021
306/2021
312/2021
317/2021

Pozostałym kandydatom dziękujemy za zainteresowanie projektem.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku