Wyniki naboru

kontakt sil

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

010/2019

002/2019

033/2019

022/2019

020/2019

030/2019

028/2019

011/2019

048/2019

015/2019

012/2019

024/2019

016/2019

042/2019

013/2019

008/2019

026/2019

041/2019

007/2019

006/2019

036/2019

038/2019

025/2019

021/2019

023/2019

017/2019

001/2019

029/2019

045/2019

005/2019

031/2019

027/2019

049/2019

039/2019

040/2019

018/2019

004/2019

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku