Zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zasady wydatkowania, dokumentowania i rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Świdnicki Inkubator przedsiębiorczości 2” wraz z załącznikami. Dokument będzie służył Państwu jako instrukcja rozliczania jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe przeanalizowanie i wykorzystanie zamieszczonych zasad, załączników – celem prawidłowego rozliczenia otrzymanego wsparcia finansowego w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie (dotacji).

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Zasady wydatkowania – dotacja.pdf

Załącznik nr 1 – Deklaracja pochodzenia sprzętu.doc

Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków_dotacja.xlsx

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem.docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku