WAŻNY KOMUNIKAT! Wyciąg z CEIDG obligatoryjnie z dokumentacją rozliczenia XII transzy finansowego wsparcia pomostowego. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Szanowni Państwo

Wraz z dokumentacją rozliczenia XII transzy finansowego wsparcia pomostowego obligatoryjnie należy złożyć wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Data wydruku z CEIDG winna być późniejsza o 2 dni od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przykładowo:

umowa podpisana 16.08.2022 r. – wydruk z CEIDG z dnia 18.08.2023 r.

umowa podpisana 18.08.2022 r. – wydruk z CEIDG z dnia 20.08.2023 r.

umowa podpisana 26.08.2022 r. – wydruk z CEIDG z dnia 28.08.2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku