Warunki uczestnictwa

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby niepracujące z terenu województwa lubelskiego, które ukończyły 30 rok życia,
z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

  • osoby bezrobotne  (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne),
  • bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby starsze, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach),
  • osoby ubogie pracujące, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia,
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki . . .

Zatem bez wymówek!
Kliknij poniżej, wypełnij formularz rekrutacyjny i dostarcz go do nas!

Aktualności:
Kontakt:

Biuro projektu

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik, III piętro)

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel: +48 534 372 614


Obsługa uczestników projektu

pon. – czw. 10:00-14:00

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku