Warunki uczestnictwa

Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie

Ze wsparcia skorzystać mogą osoby niepracujące z terenu województwa lubelskiego, które ukończyły 30 rok życia,
z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

  1. osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej);
  2. kobiety;
  3. osoby z niepełnosprawnościami;
  4. osoby długotrwale bezrobotne;
  5. osoby o niskich kwalifikacjach;
  6. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  7. reemigranci;
  8. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki . . .

Zatem bez wymówek!
Kliknij poniżej, wypełnij formularz rekrutacyjny i dostarcz go do nas!

Kontakt:

Biuro projektu

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik >> III piętro)

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel: +48 534 372 614


Obsługa uczestników projektu

pon. – pt. 10:00-14:00

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku