Podsumowanie akcji promocyjno-informacyjnej utworzonych firm w ramach udziału w projekcie pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej zaprezentowaliśmy na stronie internetowej Świdnickiego Inkubatora Lotniczego Spółka z o.o. firmy uczestników projektu, którzy wyrazili zgodę na przedstawienie usług czy produktów swoich uruchomionych w ramach udziału w projekcie działalności gospodarczych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zamieszczonych firm.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku