O projekcie

„ŚWIDNICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

To projekt mający na celu wsparcie osób, które ukończyły 30 lat w procesie zakładania i rozwijania własnej firmy.
Wartość całego projektu wynosi 5 152 209,76 zł, w tym 4 379 378,29 zł stanowią środki z Unii Europejskiej


Wsparcie Uczestnika indywidualnego polegać będzie na:

 1. Przygotowaniu merytorycznym (szkolenia i doradztwo) do zakładania i prowadzenia działalności.
 2. Wypłacie bezzwrotnej dotacji w kwocie max.  27 126,48 zł
 3. Wypłacie comiesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie
  max. 2 220,00 zł / m-c przez max. 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo TUTAJ


WAŻNE!
Podatek VAT jest niekwalifikowalny, co oznacza, że ww. kwoty można przeznaczyć wyłącznie na zakupy w kwotach netto. Wartość podatku VAT Uczestnicy projektu pokryć muszą niestety z własnych środków. Zasada ta obowiązuje u wszystkich operatorów mikrodotacji w ramach Poddziałania 9.3


Celem głównym projektu są

Zwiększone szanse na trwały związek z rynkiem pracy u 80 osób (44 kobiety i 36 mężczyzn), w tym 77 niepracujących i 3 ubogich pracujących, które ukończyły 30 rok życia z obszaru województwa lubelskiego, dzięki otrzymaniu finansowego i niefinansowego wsparcia i rozwojowi własnej działalności gospodarczej. Cel ten osiągnięty zostanie do 31.12.2020 r.


Wsparcie dla uczestników projektu:

 • Szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • Doradztwo indywidualne
 • Bezzwrotna dotacja w wysokości max. 27 126,48 zł brutto
 • Wsparcie pomostowe w wysokości max. 2 220,00 zł brutto / miesiąc przez max. 12 miesięcy.

Harmonogram

Według przyjętego harmonogramu wsparcie będzie realizowane w ramach 5 naborów, odpowiadających 5 grupom, na jakie podzieleni zostaną Uczestnicy Projektu. Zakłada się, że poszczególne nabory będą ogłaszane średnio co 3-4 miesiące. O terminach naboru będziecie Państwo na bieżąco informowani na naszej stronie. Prosimy o uważne śledzenie AKTUALNOŚCI. Przewidziano podział na następujące grupy, odpowiadające poziomowi wiedzy Uczestników na temat przedsiębiorczości:

 • grupa (podstawowa) – 15 os.
 • grupa (podstawowa) – 15 os.
 • grupa (średniozaawansowana) – 15 os.
 • grupa (średniozaawansowana) – 15 os.
 • grupa (zaawansowana) – 20 os.
Realizatorzy projektu:

Lider: ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SP. Z O.O.
Partner: POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDNIKU

Okres realizacji:
2019.­06.28 - 2021-­07­-31
Wartość projektu:
5 152 209,76 ZŁ
Wartość współfinansowania unijnego:
up

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku