Wyniki naboru – 12.06.2020

  • Inne
  • Dodano: 12 czerwca 2020
  • 1510

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym w projekcie pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

201/2020
202/2020 
203/2020
204/2020
205/2020
206/2020
207/2020
208/2020
209/2020
211/2020
212/2020
213/2020

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku