Dokumenty do pobrania

REKRUTACJA – Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin rekrutacji [wersja z 17.08.2022].doc

Regulamin rekrutacji [należy zapoznać się przed składaniem dokumentów rekrutacyjnych]

1. Formularz rekrutacyjny [składany na etapie rekrutacji]

2. Karta oceny formalnej [należy zapoznać się, nie składać na etapie rekrutacji]

3. Karta oceny merytorycznej [należy zapoznać się, nie składać na etapie rekrutacji]

4. Karta oceny predyspozycji [należy zapoznać się, nie składać na etapie rekrutacji]

5. Oświadczenie uczestnika projektu [składany na etapie rekrutacji]

6. Sektory wykluczone [należy zapoznać się, nie składać na etapie rekrutacji]


Deklaracja wystawcy weksla [wersja z 01.08.2022].docx

Weksel [wersja z 01.08.2022].docx

Załącznik nr 5 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego [wersja z 01.08.2022].docx

Załącznik nr 12 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego [wersja z 01.08.2022].docx

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gosp. oraz wsparcia pomostowego [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

7. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

8. Biznesplan [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

9. Standardy oceny biznesplanu [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

10. Karta oceny formalnej i merytorycznej biznesplanu [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

11. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

12. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

13. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

14. Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (cz. 1) [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (cz. 2) [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

17. Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

18. Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]

19. Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego [dokument kolejnego etapu udziału w projekcie]


REKRUTACJA – Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości (zamknięta)

Aktualności:
Kontakt:

Biuro projektu

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik
(wejście Regionalny Park Przemysłowy Świdnik, III piętro)

e-mail: biuro@dotacje-sil.org.pl
tel: +48 534 372 614


Obsługa uczestników projektu

pon. – czw. 10:00-14:00

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku