Wyniki oceny biznesplanów – gr. II średniozaawansowana

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

164/2019
161/2019
023/2019
122/2019
173/2019
153/2019
201/2020
202/2020
204/2020
205/2020
206/2020
207/2020
209/2020
211/2020

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku