Obowiązujące: wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco oraz weksla. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Poniżej zamieszczamy obowiązującą wersję: wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco oraz weksla. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z ich aktualną wersją.

Wskazane dokumenty udostępniamy dodatkowo w zakładce: „Dokumenty do pobrania”.

Zespół Projektu

Deklaracja wystawcy weksla [wersja z dnia 01.08.2022].docx

Weksel [wersja z dnia 01.08.2022].docx

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku