Wizyty monitoringowe

W dniach 28 maja – 19 czerwca 2021 r. realizujemy wizyty monitoringowe prowadzonych działalności przez Uczestników projektu. Osoby wybierające się do Biura proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się.

Wizyty mają na celu ocenę postępu rzeczowego prowadzonej działalności na mocy §6 podpisanej między Beneficjentem, a Uczestnikiem projektu umowy o udzielenie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w związku z realizacją przez SIL Sp. z o.o. projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr Umowy o dofinansowanie projektu: 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00.

Dokładne wyznaczenie dnia i godziny monitoringu odbędzie się telefonicznie z każdym Uczestnikiem.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku