PROJEKT DOBROSTAN MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA

Szanowni Państwo

Przedstawiamy jeszcze kolejną działalność gospodarczą uruchomioną w ramach udziału w projekcie pn.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” PROJEKT DOBROSTAN MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA.

Firma z branży: EDUKACJA, PROJEKTY.

Projekt Dobrostan Małgorzata Kruszyńska to firma świadcząca szeroki zakres usług społeczno-edukacyjnych w systemie stacjonarnym oraz on-line:

  1. Realizacja szkoleń z zakresu pisania projektów, animacji lokalnej, diagnozy problemów i potrzeb i in. oraz warsztatów z zakresu kompetencji społecznych, kompetencji międzykulturowych, edukacji ekologicznej i botanicznej.
  2. Koordynacja projektów współfinansowanych z budżetów zewnętrznych.
  3. Prowadzenie działań promocyjnych.
  4. Obsługa biura.
  5. Realizacja obowiązków osoby pierwszego kontaktu/asystentki rodzinnej.  

Działalność prowadzona jest w sektorze projektów społeczno-kulturalnych oraz działań organizacji pozarządowych i firm komercyjnych związanych z animacją lokalną, promocją, rekrutacją, pomocą społeczną (w tym osobom pokrzywdzonym przestępstwem).

Dane do kontaktu:

WŁAŚCICIEL: MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA

SIEDZIBA FIRMY: UL. JUNOSZY 45/12, 20-058 LUBLIN

TELEFON DO KONTAKTU: 508 099 797

E-MAIL: m.j.kruszynska@gmail.com

Zapraszamy do korzystania z oferowanych usług firmy PROJEKT DOBROSTAN MAŁGORZATA KRUSZYŃSKA.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku