Akcja promocyjno-informacyjna utworzonych firm w ramach udziału w projekcie pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w ramach akcji promocyjno-informacyjnej rozpoczynamy cykl, w którym będziemy krótko prezentować firmy powstałe w ramach udziału w projekcie pn.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” uczestników, którzy przysłali informacje o swoich działalnościach gospodarczych jednocześnie wyrażając zgodę na ich zamieszczenia na stronie internetowej Świdnickiego Inkubatora Lotniczego Spółka z o.o. będącego Beneficjentem projektu.

Realizowany projekt pozwolił uruchomić 60 firm osobom, które zamierzały rozpocząć prowadzenie własnych działalności gospodarczych.

Wsparcie uczestnika projektu obejmowało: (1) Szkolenie grupowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (2) Szkolenie indywidualne umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (3) Przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł netto, (4) Przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej miesięcznie wypłacanej przez okres 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie w ramach realizacji projektu trwa końcowy etap rozliczania udzielonego finansowego wsparcia pomostowego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Życzymy Państwu sukcesów, szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń i satysfakcji zawodowej oraz kolejnych lat prowadzenia powstałych działalności gospodarczych.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku