Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów.

Ważne:

Informacje dotyczące postępowania przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz wykaz dokumentów potrzebnych do podpisania wyżej wskazanych umów otrzymacie Państwo drogą elektroniczną. 

Uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie wiadomości e-mailowych pochodzących z adresu poczty projektowej: biuro@dotacje-sil.org.pl.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

ostateczna lista rankingowa 1KOW/SIL2/2022.pdf

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku