Organizacja pracy biura w dniu 5 czerwca 2023 r. – kontrole działalności gospodarczych. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo

W dniu 05.06.2023 r. (poniedziałek) biuro projektu będzie nieczynne z powodu kontroli w miejscach prowadzenia działalności gospodarczych uruchomionych w ramach projektu pn. „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”.

Osoby wybierające się do biura projektu proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia się na konkretny termin.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@dotacje-sil.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku