Wyniki oceny biznesplanów – gr. zaawansowana

Poniżej publikujemy zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach projektu pt.: „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0213/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez ŚWIDNICKI INKUBATOR LOTNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, na podstawie Umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

029/2020
001/2020
027/2020
031/2020
039/2020
040/2020
049/2020
109/2020
135/2020
139/2020
145/2020
157/2020
171/2020
177/2020
174/2020
203/2020
213/2020
214/2020
215/2020

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku