Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2”

Szanowni Państwo, 

Publikujemy zanonimizowaną wstępną listę osób zakwalifikowanych do udzielenie wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów.

Projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Świdnicki Inkubator Lotniczy Spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „RYNEK PRACY”, Działanie 9.3 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Zespół Projektu

Wstępna lista rankingowa_1KOW_SIL2_2022.pdf

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku