Środki na dotacje

kontakt sil

W dniu dzisiejszym Instytucja Zarządzająca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przekazała środki w ramach umowy nr 177/RPLU.09.03.00-06-0213/18-00, które umożliwiają podpisanie umów o wsparcie finansowe kolejnych uczestników projektu. Skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku