Środki na założenie działalności gospodarczej

Dokumenty projektu „Świdnicki Inkubator Przedsiębiorczości 2” oczekują na zatwierdzenie Instytucji Zarządzającej. Po ich akceptacji niezwłocznie ogłosimy terminy rekrutacji do projektu.

Prosimy o bieżące śledzenie aktualności projektu.

Zespół Projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku